Polityka prywatności i cookies

DEFINICJE

§1


1. Administrator lub My – AIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Szpitalna 24, 87-800 Włocławek, która jest administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej Witryny.

2. Strona internetowa/Witryna/Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.myaic.pl.

3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Witryny

4. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej za pośrednictwem jednego lub więcej konkretnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby, w tym numer IP urządzenia, dane lokalizacji, identyfikator online i informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE.
KWESTIE WSTĘPNE

§2


1. Polityka prywatności i plików cookie dotyczy szczegółów związanych z przetwarzaniem Państwa dane osobowe za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz tego jak korzystamy z plików cookie i innych technologii w ramach niniejszej Strony Internetowej.

2. Dbamy o Państwa prywatność. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz wykorzystaniem przez nas plików cookie lub podobnych technologii prosimy o kontakt z Administratorem również na adres e-mail: GDPR@myaic.com.
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

§3


1. Formularz kontaktowy: Dane osobowe Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej przetwarzamy w celu identyfikacji nadawcy, kontaktu i obsługi Państwa zapytania/zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od treści wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego. Najczęściej taką podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ciągłości komunikacji i udzieleniu Państwu odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej lub nawiązaniu współpracy z Państwem bądź kontrahentem, z którym są Państwo związani. Powyższy interes oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa prawa do ochrony danych osobowych z uwagi na ograniczony charakter danych, dobrowolność ich przesłania oraz fakt, że przetwarzanie odbywa się na Państwa życzenie i w Państwa interesie. Może się zdarzyć tak, że niektóre wiadomości będziemy musieli przechowywać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas przetwarzanie nastąpi w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i interesów w związku z bardzo ograniczonym katalogiem przetwarzanych danych oraz wagą naszego interesu. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać większą ilość informacji na temat testu równowagi prosimy o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe.

Możemy być również zobowiązani przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Sprzeciw: Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów, mogą Państwo w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes ze względu na Państwa szczególną sytuację wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe.

2. Newsletter: Jeśli Użytkownik zapisze się na Newsletter - dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu obsługi wysyłki Newslettera zawierającego informacje promujące produkty i usługi z grupy AIC oraz informacje i aktualności branżowe. Dane przetwarzane będą w oparciu o zgodę Użytkownika wyrażoną poprzez przekazanie swojego adresu e-mail w celu otrzymania naszego Newslettera. Zgoda taka może być wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z nami na podane powyżej dane kontaktowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
ODBIORCY DANYCH

§ 4


Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, np. podmiotom organizującym obsługę wysyłki Newsletterów. Dodatkowo dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane spółkom z grupy AIC, w szczególności spółce AIC S.A. z siedzibą w Gdynia oraz AIC Europe B.V. z siedzibą w Weert, w Holandii przede wszystkim w celu jak najlepszej obsługi zapytania kierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.
OKRES RETENCJI

§ 5


Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do obsługi zapytania/zgłoszenia przesłanego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego i ewentualnie kontynuowania korespondencji. W przypadku zapisu na Newsletter – dane będą przetwarzane zasadniczo do czasu wycofania zgody na wysyłkę Newsletterów. Ponadto, dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres ten może zostać w stosownych przypadkach przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI/KONIECZNOŚCI PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

§ 6


W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego - podanie danych osobowych jest konieczne w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi formularza kontaktowego. Niepodanie takich danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi formularza kontaktowego.

W związku z korzystaniem z Newslettera – podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania Newslettera.
POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

§7

Administrator zapewnia Użytkownikom poufność wszystkich przekazanych im danych osobowych. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednie dla zagrożeń i kategorii danych podlegających ochronie. Administrator nie zapewnia dostępu do danych udostępnianych przez Użytkowników osobom trzecim, z wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

PLIKI COOKIE INNE TECHNOLOGIE

§8


1. Administrator chciałby wykorzystywać pliki cookie, czyli małe informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika.

2. Prawie każda witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Są to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia internetowe. Pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę witryny) i przesłać zawarte w nim dane z powrotem do witryny. Umożliwia to witrynie rozpoznanie, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, a w niektórych przypadkach pozwala jej na dopasowanie wyświetlanej treści. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.


3. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, klikając „TAK” na banerze plików cookie, możemy używać następujących rodzajów plików cookie:

a) Google Analytics - te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny i jak ona działa. Na przykład te pliki cookie śledzą, które strony są najczęściej odwiedzane i z jakich lokalizacji pochodzą nasi goście. Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów, ulepszania naszej Witryny oraz optymalizacji działań strategicznych grupy AIC w przestrzeni wirtualnej, w tym treści reklamowych. Pliki cookie zbierają przede wszystkim informacje o liczbie osób odwiedzających witrynę, o tym skąd odwiedzający przeszli na witrynę i informacje o stronach, które wcześniej odwiedzili. Dostęp do informacji uzyskanych przy wykorzystaniu Google Analytics ma spółka Google LLC z siedzibą w USA – dostawca komentowanego narzędzia oraz spółki z grupy AIC, zaangażowane w realizację celów opisanych powyżej. Zgodnie z deklaracją Google LLC z siedzibą w USA - pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie identyfikuje bezpośrednio nikogo. Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach zawierają tylko dane zbiorcze, a nie dane poszczególnych użytkowników. Domyślnie dane logowania w usługach Google wygasają po 6 miesiącach. Jeśli jednak ustawienie przechowywania danych zostanie ustawione na czas krótszy niż 6 miesięcy, dane logowania w usługach Google będą uwzględniać ten krótszy okres.
Więcej informacji o Google Analytics, w tym o rodzajach zbieranych informacji można znaleźć na stronach: support.google.com/analytics.b) Reklamy Google (Google Ads) - te pliki cookie służą do wyświetlania reklam spersonalizowanych na podstawie aktywności Użytkownika. Nasza Witryna korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Ta funkcja jest realizowana za pomocą technologii plików cookie i służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach odwiedzających w witrynach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że zbieramy w tym celu informacje w naszej Witrynie. Gromadzone przez nas dane są wykorzystywane przez Google, aby docierać do osób, które wcześniej odwiedziły naszą Witrynę, wyświetlając nasze reklamy w witrynach w całym Internecie. Oznacza to, że dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie przechowywanych na urządzeniu Użytkownika, aby wyświetlać reklamy na podstawie poprzednich wizyt Użytkownika na naszej Witrynie. To są sesyjne pliki cookie. Przeglądarki internetowe zwykle usuwają sesyjne pliki cookie, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę.
Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć pod adresem: support.google.com/google-ads.c) Cookie analityczne (własne) – związane z zapamiętywaniem i analizą słów wpisywanych w okno wyszukiwania na naszej Witrynie. Informacje które na tej podstawie uzyskujemy wykorzystujemy w celu optymalizacji treści zamieszczonych na naszej Witrynie oraz kształtowania działań strategicznych grupy AIC w przestrzeni wirtualnej. Zbierane informacje mają charakter zbiorczy, nie identyfikują żadnych użytkowników. Dostęp do informacji uzyskanych w związku z zastosowaniem cookie statystycznego mogą mieć spółki z grupy AIC, które są zaangażowane w realizację celów określonych powyżej. Żywotność takich plików cookie wynosi do 300 dni.4.Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies za pomocą przeglądarki. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w wykorzystywanej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową: www.allaboutcookies.org.

Rezygnacja lub usunięcie wszystkich plików cookie może mieć wpływ na wygodę korzystania z naszej Strony Internetowej.PAŃSTWA PRAWA

§9


§ 9 W zakresie oraz w przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa, przysługuje Państwu, poza prawem do zgłoszenia sprzeciwu oraz wycofania zgody, także prawo dostępu do treści danych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także żądania przeniesienia danych w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw można skontaktować się z nami wykorzystując podane powyżej dane kontaktowe. Prosimy wówczas o poinformowanie nas, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH/PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

§10


Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku uzyskania dostępu do innych stron internetowych za pomocą udostępnionych linków, operatorzy tych stron mogą zbierać od Państwa informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności, dostępną na stronach internetowych ich operatorów. Użytkownik powinien zawsze dokładnie zapoznać się z polityką prywatności każdej strony internetowej lub sieci społecznościowej, którą odwiedza lub wykorzystuje do dzielenia się informacjami, aby zrozumieć praktyki operatora strony w zakresie prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

§11


Zastrzegamy sobie prawo do okresowej weryfikacji niniejszej Polityki Prywatności. Może się tak zdarzyć w szczególności w sytuacji zmiany sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe lub w związku ze zmianami w przepisach prawa. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą opublikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do monitorowania aktualizacji naszej Polityki Prywatności.
Cookies

Chcielibyśmy (AIC Polska Sp. z o. o.) mieć możliwość instalowania plików cookies na Twoim urządzeniu w celu ulepszania naszej strony internetowej (na podstawie raportów i statystyk dotyczących sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony), jak również usprawnienia naszych działań strategicznych i marketingowych dotyczących obecności w sieci (na podstawie obserwacji Twoich wizyt na naszej stronie internetowej i tego, jak z niej korzystasz). Pliki cookie, których używamy, są nasze własne lub są dostarczane przez Google LLC z siedzibą w USA.

Czy wyrażasz zgodę na powyższe? Twoja zgoda jest dobrowolna.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Polityka prywatności, Regulamin serwisu